Professionele speeltoestellen

Home / Schoolpleinen / Professionele speeltoestellen

 

Professionele speeltoestellen zijn veilig om fijn te spelen.

Professionele speeltoestellen zijn geschikt voor openbare speelruimtes zoals schoolpleinen, speeltuinen of openbare speelplekken.
Deze speeltoestellen zijn niet alleen duurzaam, ze voldoen ook nog eens aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van de valhoogte en valruimte. Want…veiligheid staat bovenaan en dat ziet u terug bij onze professionele speeltoestellen!

De norm voor professionele speeltoestellen zegt dat er geen valdemping nodig is bij een valhoogte van minder dan 60 cm, waarbij geen gedwongen beweging is. Er is sprake van een gedwongen beweging als het kind dat gebruik maakt van het speeltoestel niet kan stoppen met zijn beweging. Dat is bijvoorbeeld het geval bij speeltoestellen als glijbanen, draaimolens en een schommel. Dit is een voorbeeld van een veiligheidsregel rondom professionele speeltoestellen. Van Ee Speel kent deze regelt op zijn duimpje en zorgt voor een veilige speelomgeving.

Neem contact met ons op

 

Valhoogte tussen 60 cm en 1 meter

Onder deze toestellen moeten officieel geteste bodemmaterialen worden geplaatst. In de praktijk mag er van nature aanwezig materiaal zoals zand en gras liggen.

Valhoogte tussen 1 en 3 meter?

 De meeste speeltoestellen hebben een valhoogte tussen de 1 en de 3 meter. Onder deze speeltoestellen moeten veilige ondergronden geplaatst worden. Veilige ondergronden zijn bijvoorbeeld: veiligheidsgras, rubbertegels, houtsnippers, gietrubber en tiger mulch. Bij de verschillende hoogtes van een speeltoestellen horen verschillende diktes van ondermatten waardoor spelen veilig blijft.

Meer dan 3 meter

Er zijn bodemmaterialen die voldoende schokdemping hebben voor een valhoogte van meer dan 3 meter. De maximale vrije valhoogte van een toestel mag nooit meer dan 3 meter zijn. Toestellen die hoger zijn dan 3 meter moeten bestaan uit meerdere lagen zodat het kind nooit meer dan 3 meter kan vallen.

De valruimte bij een professioneel speeltoestel

De valruimte is de ruimte rondom het speeltoestel waar het kind ‘de ruimte krijgt om te vallen’. Een kind kan vallen van toesteldelen die bedoeld zijn om op te staan, zitten of aan te hangen of van delen die hier niet voor bedoeld zijn maar wel makkelijk bereikbaar zijn. Om te voorkomen dat een kind tijdens het vallen tegen een obstakel valt zijn er de volgende eisen aan de valruimte gesteld:

  • Als de valhoogte van een toestel meer is dan 60 cm mogen er geen obstakels in de valruimte zijn;
  • De valruimte is minimaal 1,5 meter rondom het toestel;
  • Valruimten van toestellen die naast elkaar liggen, mogen elkaar in een aantal gevallen overlappen;
  • Valruimte mag geen overlap hebben met een vrije ruimte (ruimte in, op of rond het toestel waarin een gebruiker zich kan bevinden als deze van een toestel valt) van een ander toestel.

Vrije ruimtes van toestellen mogen elkaar  niet overlappen.

Als de vrije valhoogte tussen aangrenzende platforms in dezelfde constructie meer dan 1 meter bedraagt, moeten platforms in de valruimte voldoen aan eisen van schokdemping.

Kortom, een kind mag door middel van spelen zijn grenzen verleggen, maar wel op een veilige manier. En daar staan wij als Van Ee Speel garant voor. Onze professionele speeltoestellen zijn kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en zeer onderhoudsvriendelijk!

Meer lezen over een veilige speelomgeving? Lees meer in onze kennisbank.