Speelplein inrichting

Spelen en ontdekken op uitdagende speelplekken

Welkom bij Van Ee Speel. Wij zijn goed in speelpleininrichting. Wij vormen buitenruimtes om tot multifunctionele speel- en beweegplekken. Tot speelpleinen en plekken die voor iedereen aantrekkelijk zijn om in te zijn, te bewegen, te ontmoeten, te ontdekken en te genieten. Hierbij houden wij rekening met de behoeftes van de gebruikers, de omgeving en de sociaal-maatschappelijke context. Afhankelijk van het budget en kaders, kunnen wij volledig ontzorgen of alleen een deel van het proces uit handen nemen.

Wij kunnen onder andere helpen met ontwerp en participatie, het leveren en plaatsen van speeltoestellen en met inspecties en onderhoud van zowel speeltoestellen als ondergronden. Wij helpen u graag om uw speelplein te realiseren of te optimaliseren. Heeft u er ook al zin in?