Skip to main content
zoeken phone

 Meer dan 30 jaar ervaring                              Klantbeoordeling 9,1/10                               Keuze uit 1600+ speeltoestellen

Klantbeoordeling 9,1/10
Ruim 30 jaar ervaring
Keuze uit 1600+ speeltoestellen

De ontwikkeling van de kinderen

Spelen, zwaaien, rennen, schommelen, graven én soms vallen… Het hoort bij een kind en bij spelen op een schoolplein. Als kinderen zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn, initiatief nemen en zich veilig voelen, zijn de basiskenmerken aanwezig om ontwikkelingsgericht te kunnen spelen.

En dat is voor Van Ee Speel van belang, want het effect is dat kinderen groeien in den brede op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch vlak. Een schoolplein wordt op die manier een uitdagende leeromgeving voor kinderen van alle leeftijden.

De visie van Van Ee Speel op ontwikkelingsgericht spelen komt tot uitdrukking in een zevental competentiegebieden. Wij richten schoolpleinen zodanig in dat we (zoveel mogelijk) aan al deze zeven aspecten recht doen:

Gratis adviesgesprek

Competenties

1. Emotioneel

Een kind moet zich emotioneel en fysiek veilig voelen, want alleen in een veilige omgeving kan een kind goed ontwikkelen.

2. Sociaal

Sociale interactie tussen kinderen komt op een schoolplein duidelijk openbaar. Kinderen werken samen tijdens een spel, overleggen met elkaar en krijgen echte vrienden. Leerlingen in de bovenbouw hebben de behoefte om elkaar te ontmoeten en bij te kletsen.

3. Motorisch

De motorische ontwikkeling van een kind is op te splitsen in grove en fijne motoriek en zintuigelijke motoriek. Bij grove motoriek denken we onder meer aan rennen, klimmen, balanceren en zweven. Fijne motoriek betreft grijpen, tekenen en vormgeven; alles wat een kind met zijn handen kan maken. Als we spreken over zintuigelijke motoriek, hebben we het over alles waarbij de zintuigen van het kind geprikkeld worden: horen, ruiken, zien, proeven en voelen.

4. Cognitief

Hoe zit de wereld in elkaar? Kinderen gaan ontdekken, krijgen inzicht en leren doorzetten. Want niet alles in het leven lukt meteen.

5. Communicatief

Communicatief gezien ontwikkelen kinderen zich op het gebied van nadoen. Alles wat ze op een dag meemaken, wordt op een later moment in het spel verwerkt. Kinderen leggen verbanden, abstraheren, leren lezen én schrijven. Een spel met uitleg kan ineens zonder een leerkracht worden gedaan!

6. Moreel

Wat is goed en wat niet? Dat bepaalt het geweten van een kind. De morele ontwikkeling van een kind is van groot belang. Het leert keuzes maken en consequenties dragen, beseft wat belonen en straffen inhoud en gaat levensvragen stellen. Op een goed ingericht schoolplein moet ruimte zijn om hierover te praten.

7. Expressief

Spontaniteit in de volle breedte. Kinderen dansen, springen, zingen, schilderen en spelen rollenspellen. Wanneer er muzikale componenten op een schoolplein aanwezig zijn bevordert dit de expressiviteit van een kind. Speeltoestellen worden gezien als schip of kasteel en de kinderen creëren hun eigen wereld

Wanneer de kinderen op uw schoolplein op deze vlakken kunnen groeien vormt hun spel de motor van hun ontwikkeling; de basis voor hun toekomst!

Klimtoestel met competenties

Persoonlijk advies ontvangen?

Vul dan het formulier in. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Hit enter to search or ESC to close