Skip to main content
zoeken phone

 Meer dan 30 jaar ervaring                              Klantbeoordeling 9,1/10                               Keuze uit 1600+ speeltoestellen

Algemene voorwaarden

Algemeen

• Maat-, model-, materiaal- en constructiewijzigingen voorbehouden
• Bij een bestelling onder € 225,00 wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht
• Onder speeltoestellen met een valhoogte hoger dan 60 cm moet de bodem voldoende valdempend zijn
• Bij terugname van verkeerd of teveel bestelde goederen wordt 80% van de waarde gecrediteerd
• Bij opdracht kan een uittreksel van ten hoogste 3 maanden oud van de Kamer van Koophandel verlangd worden

Onderhoud

• Conform onderhoudsvoorschriften/logboek of door Van Ee Speel B.V. uit te voeren
• Op basis van materiaalprijs en uurlooncalculatie
• Volgens een onderhoudscontract

Garantie

• 10 jaar tegen houtrot en aantasting door schimmels
• 1 jaar op materiaal en constructie, tenzij in documentatie anders vermeld
• 1 jaar op installatiewerkzaamheden
• Op basis van afschrijving (10% per jaar)
• Mits geplaatst of gecontroleerd door Van Ee Speel B.V. (zie logboek)
• Mits aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd. Klachten en garantiegevallen kunnen slechts behandeld worden na toezending van duidelijke foto’s (zo mogelijk digitaal) en een duidelijke omschrijving van het probleem

Reclamatie

• Door contact op te nemen met Van Ee Speel B.V. binnen 14 dagen na oplevering
• Klachten en garantiegevallen kunnen slechts behandeld worden na toezending van duidelijke foto’s (zo mogelijk digitaal) en een duidelijke omschrijving van het probleem

Betaling

• Voor nieuwe klanten geldt betaling vooraf per bank, tenzij anders vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging
• Voor bestaande klanten gelden de betalingscondities zoals vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging
• Bij vertraging aan de zijde van de opdrachtgever m.b.t. levering/montage van de bestelde goederen is Van Ee Speel gerechtigd 75% van het totale orderbedrag in rekening te brengen. De betalingstermijn die hiervoor geldt is 8 dagen na factuurdatum
• Wanneer door bepaalde omstandigheden deelleveringen noodzakelijk zijn wordt er per levering gefactureerd eigendom, risico en aansprakelijkheid
• Van Ee Speel B.V. blijft eigenaar van de producten tot betaling is verricht
• Na aflevering gaat het risico van de producten over op de koper
• Van Ee Speel B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade

Plaatsing

• In combinatie met levering
• Minimale bijdrage plaatsingskosten € 150,00
• Kosten volgens offerte
Exclusief:
Afvoer vervuilde grond
Afvoer overtollige grond, tenzij anders aangegeven
Herstraten, tenzij anders aangegeven
Van Ee Speel B.V. gaat ervan uit dat de montageplek:
Bereikbaar is met vrachtauto
Vrij is van oppervlakte materiaal (betontegels, houtsnippers, grind, e.d.)
Vrij is van verborgen bodemmateriaal (boomwortels, puin, asfalt, e.d.)
Van de opdrachtgever wordt schriftelijke informatie verwacht m.b.t.:
Indeling van de speelplaats
Ondergrondse leidingen
• Voor zover noodzakelijk verzorgt de opdrachtgever een Klic-melding; www.klic.nl
• Bij bestelling dient het type ondergrond opgegeven te worden
• Extra werkzaamheden worden doorberekend op basis van nacalculatie tegen een tarief van € 60,00 per man per uur
• Bij plaatsingswerkzaamheden die maximaal één dag beslaan kan de opdrachtgever gevraagd worden zelf zorg te dragen voor het verwijderen van eventuele stellatten en het dichtmaken van de funderingsgaten

Prijzen

• Exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven
• In euro’s, tenzij anders aangegeven
• Genoemd in de prijslijst zijn excl. plaatsing/grondwerk, beton en reiskosten
• Prijswijzigingen voorbehouden.

Levering

• Op 1 adres, mits bereikbaar met vrachtauto
• Franco werk geleverd boven een orderbedrag van € 1850,00; onder dit bedrag worden vrachtkosten/verzendkosten doorberekend
• De kosten van een overtocht worden doorberekend
• Aan de opgegeven levertijd door medewerkers van Van Ee Speel B.V. kunnen geen rechten worden ontleend

Persoonlijk advies ontvangen?

Vul dan het formulier in. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Hit enter to search or ESC to close