Skip to main content
zoeken phone

 Meer dan 30 jaar ervaring                              Klantbeoordeling 9,1/10                               Keuze uit 1600+ speeltoestellen

Algemene voorwaarden

Algemeen

• Maat-, model-, materiaal- en constructiewijzigingen voorbehouden
• Bij een bestelling onder € 225,00 wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht
• Onder speeltoestellen met een valhoogte hoger dan 60 cm moet de bodem voldoende valdempend zijn
• Bij terugname van verkeerd of teveel bestelde goederen wordt 80% van de waarde gecrediteerd
• Bij opdracht kan een uittreksel van ten hoogste 3 maanden oud van de Kamer van Koophandel verlangd worden

Onderhoud

• Conform onderhoudsvoorschriften/logboek of door Van Ee Speel B.V. uit te voeren
• Op basis van materiaalprijs en uurlooncalculatie
• Volgens een onderhoudscontract

Garantie

• 10 jaar tegen houtrot en aantasting door schimmels
• 1 jaar op materiaal en constructie, tenzij in documentatie anders vermeld
• 1 jaar op installatiewerkzaamheden
• Op basis van afschrijving (10% per jaar)
• Mits geplaatst of gecontroleerd door Van Ee Speel B.V. (zie logboek)
• Mits aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd. Klachten en garantiegevallen kunnen slechts behandeld worden na toezending van duidelijke foto’s (zo mogelijk digitaal) en een duidelijke omschrijving van het probleem

Reclamatie

• Door contact op te nemen met Van Ee Speel B.V. binnen 14 dagen na oplevering
• Klachten en garantiegevallen kunnen slechts behandeld worden na toezending van duidelijke foto’s (zo mogelijk digitaal) en een duidelijke omschrijving van het probleem

Betaling

• Voor nieuwe klanten geldt betaling vooraf per bank, tenzij anders vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging
• Voor bestaande klanten gelden de betalingscondities zoals vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging
• Bij vertraging aan de zijde van de opdrachtgever m.b.t. levering/montage van de bestelde goederen is Van Ee Speel gerechtigd 75% van het totale orderbedrag in rekening te brengen. De betalingstermijn die hiervoor geldt is 8 dagen na factuurdatum
• Wanneer door bepaalde omstandigheden deelleveringen noodzakelijk zijn wordt er per levering gefactureerd eigendom, risico en aansprakelijkheid
• Van Ee Speel B.V. blijft eigenaar van de producten tot betaling is verricht
• Na aflevering gaat het risico van de producten over op de koper
• Van Ee Speel B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade

Plaatsing

• In combinatie met levering
• Minimale bijdrage plaatsingskosten € 150,00
• Kosten volgens offerte
Exclusief:
Afvoer vervuilde grond
Afvoer overtollige grond, tenzij anders aangegeven
Herstraten, tenzij anders aangegeven
Van Ee Speel B.V. gaat ervan uit dat de montageplek:
Bereikbaar is met vrachtauto
Vrij is van oppervlakte materiaal (betontegels, houtsnippers, grind, e.d.)
Vrij is van verborgen bodemmateriaal (boomwortels, puin, asfalt, e.d.)
Van de opdrachtgever wordt schriftelijke informatie verwacht m.b.t.:
Indeling van de speelplaats
Ondergrondse leidingen
• Voor zover noodzakelijk verzorgt de opdrachtgever een Klic-melding; www.klic.nl
• Bij bestelling dient het type ondergrond opgegeven te worden
• Extra werkzaamheden worden doorberekend op basis van nacalculatie tegen een tarief van € 60,00 per man per uur
• Bij plaatsingswerkzaamheden die maximaal één dag beslaan kan de opdrachtgever gevraagd worden zelf zorg te dragen voor het verwijderen van eventuele stellatten en het dichtmaken van de funderingsgaten

Prijzen

• Exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven
• In euro’s, tenzij anders aangegeven
• Genoemd in de prijslijst zijn excl. plaatsing/grondwerk, beton en reiskosten
• Prijswijzigingen voorbehouden.

Levering

• Op 1 adres, mits bereikbaar met vrachtauto
• Franco werk geleverd boven een orderbedrag van € 1850,00; onder dit bedrag worden vrachtkosten/verzendkosten doorberekend
• De kosten van een overtocht worden doorberekend
• Aan de opgegeven levertijd door medewerkers van Van Ee Speel B.V. kunnen geen rechten worden ontleend

Vrijblijvend advies ontvangen?

Vul het formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

Hit enter to search or ESC to close