Algemene voorwaarden Van Ee Speel

Prijzen
– Exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven
– In euro’s, tenzij anders aangegeven
– Genoemd in de prijslijst zijn excl. plaatsing/grondwerk, beton en reiskosten
– Prijswijzigingen voorbehouden.

Levering
– Op 1 adres, mits bereikbaar met vrachtauto
– Franco werk geleverd boven een orderbedrag van € 1850,00; onder dit bedrag worden vrachtkosten/verzendkosten doorberekend
– De kosten van een overtocht worden doorberekend
– Aan de opgegeven levertijd door medewerkers van Van Ee Speel B.V. kunnen geen rechten worden ontleend

Plaatsing
– In combinatie met levering
– Minimale bijdrage plaatsingskosten € 150,00
– Kosten volgens offerte
– Exclusief:
Afvoer vervuilde grond
Afvoer overtollige grond, tenzij anders aangegeven
Herstraten, tenzij anders aangegeven
– Van Ee Speel B.V. gaat ervan uit dat de montageplek:
Bereikbaar is met vrachtauto
Vrij is van oppervlakte materiaal (betontegels, houtsnippers, grind, e.d.)
Vrij is van verborgen bodemmateriaal (boomwortels, puin, asfalt, e.d.)
– Van de opdrachtgever wordt schriftelijke informatie verwacht m.b.t.:
Indeling van de speelplaats
Ondergrondse leidingen
– Voorzover noodzakelijk verzorgt de opdrachtgever een Klic-melding; www.klic.nl
– Bij bestelling dient het type ondergrond opgegeven te worden
– Extra werkzaamheden worden doorberekend op basis van nacalculatie tegen een tarief van € 60,00 per man per uur
– Bij plaatsingswerkzaamheden die maximaal één dag beslaan kan de opdrachtgever gevraagd worden zelf zorg te dragen voor het verwijderen van eventuele stellatten en het dichtmaken van de funderingsgaten

Betaling
– Voor nieuwe klanten geldt betaling vooraf per bank, tenzij anders vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging
– Voor bestaande klanten gelden de betalingscondities zoals vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging
– Bij vertraging aan de zijde van de opdrachtgever m.b.t. levering/montage van de bestelde goederen is Van Ee Speel gerechtigd 75% van het totale orderbedrag in rekening te brengen. De betalingstermijn die hiervoor geldt is 8 dagen na factuurdatum
– Wanneer door bepaalde omstandigheden deelleveringen noodzakelijk zijn wordt er per levering gefactureerd eigendom, risico en aansprakelijkheid
– Van Ee Speel B.V. blijft eigenaar van de producten tot betaling is verricht
– Na aflevering gaat het risico van de producten over op de koper
– Van Ee Speel B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade

Reclamatie
– Door contact op te nemen met Van Ee Speel B.V. binnen 14 dagen na oplevering
– Klachten en garantiegevallen kunnen slechts behandeld worden na toezending van duidelijke foto’s (zo mogelijk digitaal) en een duidelijke omschrijving van het probleem

Garantie
– 10 jaar tegen houtrot en aantasting door schimmels
– 1 jaar op materiaal en constructie, tenzij in documentatie anders vermeld
– 1 jaar op installatiewerkzaamheden
– Op basis van afschrijving (10% per jaar)
– Mits geplaatst of gecontroleerd door Van Ee Speel B.V. (zie logboek)
– Mits aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd. Klachten en garantiegevallen kunnen slechts behandeld worden na toezending van duidelijke foto’s (zo mogelijk digitaal) en een duidelijke omschrijving van het probleem

Onderhoud
– Conform onderhoudsvoorschriften/logboek of door Van Ee Speel B.V. uit te voeren
– Op basis van materiaalprijs en uurlooncalculatie
– Volgens een onderhoudscontract

Algemeen
– Maat-, model-, materiaal- en constructiewijzigingen voorbehouden
– Bij een bestelling onder € 225,00 wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht
– Onder speeltoestellen met een valhoogte hoger dan 60 cm moet de bodem voldoende valdempend zijn
– Bij terugname van verkeerd of teveel bestelde goederen wordt 80% van de waarde gecrediteerd
– Bij opdracht kan een uittreksel van ten hoogste 3 maanden oud van de Kamer van Koophandel verlangd worden