Inrichten van schoolplein is meer dan het plaatsen van speeltoestellen

Het inrichten van een schoolplein betreft veel meer dan het maken van een ontwerp en het plaatsen van de speeltoestellen. Het gaat dus ook verder dan veel of grote toestellen in allerlei kleuren en maten. Het inrichten van een uitdagend schoolplein vraagt om visie en doordachte keuzes. Het resultaat? Een schoolplein wat sterk bijdraagt aan ontwikkeling van de gebruikers. Want: een schoolplein maak je uiteindelijk voor kinderen die spelend leren en lerend spelen.

Een schoolplein inrichten: de visie van Van Ee Speel

Deze manier van schoolplein inrichting is precies de visie van Van Ee Speel. Ons doel is dat kinderen op een gezonde manier leren ontwikkelen, grenzen verleggen en angsten overwinnen. Het inrichten van een schoolplein is gericht op competentiegericht en intensief spelen. Er wordt vandaag de dag langer, vaker en meer samen gespeeld. Niet alleen leerlingen, maar ook pleinwachten hebben baat bij het goed inrichten van een schoolplein omdat het hun taak in de pauze vergemakkelijkt.

Neem contact met ons op

 

 

Competentiegericht spelen

Op een goed ingericht schoolplein ontwikkelen leerlingen zich op een zevental vlakken. De leerstof binnen de diverse groepen is ook gericht op de ontwikkeling van deze competenties en het schoolplein is daar als het goed is een verlengstuk van. Onze visie op competentiegericht spelen betreft zeven ontwikkelingsgebieden van een kind. Bij het inrichten van schoolpleinen zorgen wij ervoor dat we aan al die zeven aspecten optimaal aandacht besteden:

  • Sociaal: sociale interactie tussen kinderen komt op een schoolplein duidelijk openbaar. Kinderen werken samen tijdens een spel, overleggen met elkaar en krijgen echte vrienden. Leerlingen in de bovenbouw hebben de behoefte om elkaar te ontmoeten en bij te kletsen.

 

  • Emotioneel: een kind moet zich emotioneel en fysiek veilig voelen, want alleen in een veilige omgeving kan een kind goed ontwikkelen. Ook zelfverzekerdheid valt onder deze competentie. Het kind krijgt verantwoordelijkheid en groeit dan door autonomie en ervaring; het kind weet van zichzelf dat het bepaalde acties durft te doen en wat de consequenties zijn.

 

  • Motorisch: de motorische ontwikkeling van een kind is op te splitsen in grove en fijne motoriek en zintuiglijke motoriek. Bij grove motoriek denken we onder meer aan rennen, klimmen, balanceren en zweven. Fijne motoriek betreft grijpen, tekenen en vormgeven; alles wat een kind met zijn handen kan maken. Als we spreken over zintuiglijke motoriek dan hebben we het over alles waarbij de zintuigen van een kind geprikkeld worden: horen, ruiken, zien, proeven en voelen.

 

  • Cognitief: hoe zit de wereld in elkaar? Kinderen gaan ontdekken, krijgen inzicht en leren doorzetten. Want niet alles lukt meteen.

 

  • Communicatief: communicatief gezien ontwikkelen kinderen zich op het gebied van nadoen. Alles wat ze op een dag meemaken, wordt op een later moment in het spel verwerkt. Kinderen leggen verbanden, abstraheren, leren lezen én schrijven. Dus een spel met uitleg kan ineens zonder een leerkracht worden gedaan.

 

  • Moreel: wat is goed en wat niet? Dat bepaalt het geweten van een kind. De morele ontwikkeling van een kind is van groot belang. Het leert keuzes maken en consequenties dragen, beseft wat belonen en straffen inhoud en gaat levensvragen stellen. Op een schoolplein moet ruimte zijn om hierover te praten. Een belangrijk aspect om mee te nemen bij het inrichten van het schoolplein.

 

  • Expressief: spontaniteit in de volle breedte. Kinderen dansen, springen, zingen, schilderen en spelen rollenspellen. Wanneer er muzikale componenten op een schoolplein aanwezig zijn bevordert dit de expressiviteit van een kind. Speeltoestellen worden gezien als schip of kasteel en de kinderen creëren hun eigen wereld.

 

Het schoolplein laten inrichten door Van Ee Speel

Een compleet ingericht schoolplein is een plein waar kinderen op alle zeven competentiegebieden optimaal kunnen ontwikkelen. Dankzij onze jarenlange ervaring en deze doordachte visie kunnen we je op een persoonlijke en passende wijze adviseren over alles wat bij het inrichten van een schoolplein komt kijken. Ons advies beslaat de totale indeling van de buitenruimte; van loopafstanden tot speelzones, van uitstraling tot duurzaamheid en van fietsenstalling tot ontmoetingsplekken. Het doel: op een gezonde wijze competentiegericht spelen, daarbij tegemoetkomend aan de pleinbehoefte van de kinderen. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden betreft een schoolplein laten inrichten.