Meer over buurtparticipatie

Een speelplek waar iedereen blij van wordt

Wie aan kinderen in basisschoolleeftijd vraagt of ze graag buitenspelen, antwoorden 7 op de 10 kinderen dat de eigen buurt saai is ingericht. Om het buitenspelen leuker te maken willen kinderen graag meer diverse speelmogelijkheden in hun buurt. Dus niet allen die schommel en dat duikelrekje, maar ook eens een hele grote klimtoren, waarbij het écht spannend is om naar boven te klimmen. Kinderen willen graag meedenken en praten over het leuker maken van buitenspelen in hun eigen buurt en met de kinderen ook de ouders.

De voordelen van buurtparticipatie

Wonen in een omgeving die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de eisen en wensen die je eraan stelt wordt door vrijwel iedereen belangrijk gevonden. Het leefbaar houden en maken van buurten en wijken heeft dan ook continue aandacht nodig. Overheden en gemeenten hebben daarin een rol, maar ook de rol van bewoners is cruciaal. Zij zijn immers degene die eisen en wensen hebben.

Uit onderzoek blijkt dat buurtparticipatie een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de leefbaarheid.

Mensen die zich inzetten voor de buurt, bouwen aan een sterke binding. Hierdoor zullen zij minder snel vertrekken.

Om de gemeente te ontlasten bieden wij buurtparticipatie aan, in verschillende vormen. Welke mogelijkheden zijn er?

We maken een ontwerp en onderbouwde offerte voor jouw gemeente. Na jouw goedkeuring informeren we de direct omwonende door middel van een huis-aan-huis pakket. In dit pakket zit de volgende informatie:

  • Een korte uitleg dat de speelplaats in opdracht van jouw gemeente vernieuwd gaat worden.
  • Een 2D ontwerp met productcollage hoe de vernieuwde speelplaats eruit gaat zien.
  • Een planning wanneer dit staat te gebeuren.
  • Informatie waar omwonende terecht kunnen met vragen en opmerkingen.

We maken twee ontwerpen met onderbouwde offerte voor jouw gemeente. Na jouw goedkeuring informeren we de direct omwonende door middel van een huis-aan-huis pakket. In dit pakket zit de volgende informatie:

  • Een korte uitleg dat de speelplaats in opdracht van jouw gemeente vernieuwd gaat worden.
  • Twee keer een 2D ontwerp met productcollage hoe de vernieuwde speelplaats eruit zou kunnen zien.
  • Een link naar een pagina waar bewoners kunnen stemmen op hun favoriete ontwerp. Op deze link kunnen bewoners hun gegevens achter laten als ze op de hoogte willen gehouden worden van het proces. De bewoners die dit doen zullen geïnformeerd worden over het winnende ontwerp, de planning en de opleverdatum.

Na de sluitingsdatum informeren we jou welk ontwerp het is geworden en maken we, in overleg, een planning voor de uitvoer.

Bij dit pakket zullen we in overleg met de gemeente 2x een 3D ontwerp maken met daarbij de offertes. Na goedkeuring van de gemeente zullen de direct omwonende door middel van een huis-aan-huis pakket geïnformeerd worden. In dit pakket zit de volgende informatie:

  • uitleg van plannen met speelveld aan straat X
  • Uitnodiging voor een buurtmiddag/avond, georganiseerd door Van Ee.

Hierna zal de buurtmiddag/avond gehouden worden. Hier zullen de ontwerpen gepresenteerd worden. Op deze buurtmiddag/avond zullen we luisteren naar de wensen en behoeften van bewoners en zo nodig een ontwerp wijzigen.

Hierna zal bij de gemeente het definitieve plan met offerte gepresenteerd worden. Na akkoord informeren we de bewoners over de definitieve plannen en de uitvoer daarvan.

Bij dit pakket beginnen we bij de bewoners. Welke wensen en behoeften hebben zij? Op een buurtmiddag/avond gaan wij in gesprek met de direct omwonende. Naar aanleiding van deze gesprekken maken we, in overleg met de gemeente, twee plannen waar de bewoners op kunnen stemmen. Na de uitslag informeren we de bewoners over het winnende ontwerp en over de plannen van uitvoer.