Allereerst besluiten of het speeltoestel nog gebruikt kan worden zonder dat de gebruikers gevaar lopen op letsel. Als je twijfelt neem dan geen risico maar zet in dat geval zet het toestel af. Om een snelle reparatie mogelijk te maken is het handig om de gegevens van het speeltoestel bij de hand te hebben wanneer je contact opneemt met Van Ee Speel via 0342-751950 of service@vaneespeel.nl. Ook het sturen van foto’s werkt goed. Monteer je het onderdeel zelf? Dat is prima. Maak wel altijd van alle werkzaamheden een aantekening in het logboek van het speeltoestel. Zo voldoet je aan de gestelde eisen volgens de zogenaamde WAS (wet attractie,- en speeltoestellen).