Naast de aanleg van het schoolplein zoals hierboven omschreven dient u bij een groen plein rekening te houden met jaarlijkse onderhoudskosten aan het groen. Maar wellicht ook met extra onderhoud aan de vloerbedekking in de school en dergelijke.