Meer groen brengt altijd meer onderhoudswerk met zich mee. Door slim om te gaan met groen en de juiste keuzes te maken kunt u de hoeveelheid onderhoudswerk aan laten sluiten bij uw situatie. Verzeker u ervan dat er in de jaarlijkse begroting ruimte is voor extra groen onderhoud door een ervaren hovenier. De hoogte van de kosten hangt mede af van de bereidheid van ouders en leerkrachten om het groene schoolplein (vooral) op de langere termijn te onderhouden.