Certificaten Van Ee Speel

Als bedrijf nemen wij veiligheid voor zowel de gebruikers van onze speeltoestellen als voor onze werknemers erg serieus. Om die veiligheid te waarborgen zijn er verschillende instanties die certificaten afgeven. Elk speeltoestel wordt gekeurd door de tüv en krijgt vervolgens al dan niet een certificaat. Daarbij wordt bijvoorbeeld gelet op beknellingsgevaar en valhooogte. Naast die certificaten per speeltoestel zijn er ook certificaten voor de veiligheid van het personeel. Daarbij gaat het erom of zij voldoende opgeleid zijn om veilig voor zichzelf en hun omgeving te werken.

Als Van Ee Speel zijn wij in het bezit van de volgende certificaten:

Een veilige werkomgeving en veilige werkomstandigheden zijn belangrijk voor iedereen. Wij beseffen dat maar al te goed! Daarom zijn wij, als Van Ee Speel B.V., VCA-gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid,

Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met het VCA-certificaat kunnen wij aantonen dat wij voldoen aan de eisen die gesteld worden op het VGM-gebied. Zo kunnen wij, als opdrachtgever, een veilige en betrouwbare uitvoering waarborgen. Door ons VCA**-certificaat kunnen en mogen wij bovendien optreden als hoofdaannemer.

De afkorting TÜV staat voor Technischer ÜberwachungsVerein. De TÜV richt zich op het onafhankelijk certificeren en goedkeuren van producten en diensten, waardoor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid gewaarborgd worden. Dit betreft de veiligheid van kinderen! De veiligheid van al onze speeltoestellen wordt  gekeurd volgens de internationale norm NEN-EN 1176. Schokabsorberende ondergronden worden gekeurd volgens norm NEN-EN 1177. Bij elk speeltoestel of type ondergrond wordt een certificaat geleverd. Het certificaat ondersteunt jouw, als eigenaar, in je verantwoordelijkheid voor veilige speeltoestellen en een betrouwbare speelomgeving.

Eenvoudig gesteld staat ISO 9001 voor ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het’.

ISO 9001 is de internationale norm voor het managementsysteem van kwaliteit. Aan de hand van onze ISO 9001-certificering en de daaraan gekoppelde gestandaardiseerde werkwijzen waarborgen wij dat wij over voldoende mensen en middelen beschikken om optimaal aan uw eisen, wensen en verwachtingen te voldoen.

U kunt bij onze administratie altijd een kopie opvragen van onze certificaten.